Privacy statement

Geachte gast,

Bedankt voor het bezoek aan onze website. U bezoekt momenteel de website van Van der Valk Hotels & Restaurants.

Deze website is in beheer en onderhoud bij: Valk.com B.V.
Ons bedrijfsadres is: Stationsweg 91, Breukelen
Ons postadres is: Burgemeester Burgerslaan 40A, 5245 NH Rosmalen
Ons B.T.W.-nummer is: NL 8128.81.862.B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw IP-adres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert.

Waarom een Valk.com Account?
Voor het meeste gemak vragen wij u een Valk Account aan te maken op onze website. Uw naam, woonplaats, telefoon en mailgegevens worden dan in onze database bewaard.

Via het inloggen door middel van uw mailadres, gevolgd door een wachtwoord, herkent onze website u en zijn uw gegevens bekend.

Reserveringen en informatie aanvragen zijn bij een vervolgbezoek snel, gemakkelijk, veilig en 24uur / 7dagen per week te maken aangezien wij u niet nogmaals om uw gegevens hoeven te vragen.

Wat gebeurt er met persoonlijke gegevens?
Deze informatie wordt gebruikt:

  • om u snel, gemakkelijk, veilig en 24uur / 7dagen per week reserveringsaanvragen te laten maken.
  • om u later te contacteren voor informatie en marketingdoeleinden(dit gebeurt alleen als u daar uitdrukkelijk vooraf toestemming voor heeft gegeven).
  • om u mededelingen te doen met betrekking tot uw eventuele reserveringen.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Toegang tot persoonlijke gegevens
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Valk.com en het gebruik van cookies
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

Communicatie met de verschillende hotels
Om aanbiedingen te doen die u kunnen interesseren, hebben wij contact met alle Van der Valk Hotels & Restaurants wereldwijd. Zij hebben van ons toestemming gekregen om informatie en aanbiedingen te plaatsen op onze webpagina's. Als u een bezoek brengt aan onze site en op de informatie pagina's en aanbiedingen van deze hotels klikt, kunnen deze hotels op internet dan ook informatie verzamelen, zoals uw domeinnaam en uw IP-adres.

Gegevensoverdracht en beveiliging
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een icoon (merkteken) dat afgebeeld wordt op onze site.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Aansprakelijkheid
Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Van der Valk Internet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Contact
Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Per brief: Burgemeester Burgerslaan 40A, 5245 NH Rosmalen

Over contact per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, dan kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Wij werken geheel volgens de Privacy wetgeving; in elke mail is een afmeld procedure opgenomen.

Over contact per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Reclamewerk
Tot de volgende instanties/adressen kunt u zich wenden wanneer u geen geadresseerd reclamedrukwerk, commerciële telefoontjes of e-mails (meer) wenst te ontvangen:

Drukwerk: onder vermelding van welke blokkade (direct mail, vaste telefoon, mobiele telefoon, E-mail, SMS, nabestaanden en marktonderzoek) en uw naam, adres, postcode plus woonplaats.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.